top of page

Jumpstart Consultant Group

Public·8 members
Martin Lozano
Martin Lozano

Apkoppor: Symtom, diagnos och behandling för homosexuella män
Apkoppor homosexualitet: Vad du behöver veta
Apkoppor är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus som kan överföras mellan djur och människor. Sjukdomen kallas också mpox eftersom den först upptäcktes hos apor. Apkoppor kan ge feber, huvudvärk, muskelvärk, svullna lymfkörtlar och utslag med blåsor och sår på kroppen. Sjukdomen kan vara smärtsam och obehaglig men läker oftast av sig själv inom några veckor.


Homosexuella män och andra män som har sex med män (MSM) är en grupp som har högre risk att smittas av apkoppor. Det beror på att viruset kan spridas genom sexuell kontakt eller nära hudkontakt med en infekterad person. Under 2022 har det skett ett stort utbrott av apkoppor bland MSM i flera länder i Europa och Afrika. Detta har lett till oro och rädsla bland homosexuella män som lever med eller riskerar att få apkoppor.
apkoppor homosexualitetI den här artikeln kommer vi att berätta mer om apkoppor och hur de påverkar homosexuella mäns hälsa och rättigheter. Vi kommer också att ge dig några tips om hur du kan förebygga och behandla apkoppor samt hur du kan stödja homosexuella män som lever med sjukdomen.


Hur sprids mpox?
Apkoppsv iruset kan spridas på flera sätt, men de vanligaste är:


 • Kontakt med infekterade djur eller människor. Apkoppor kan smitta från djur som apor, gnagare, ekorrar eller kameler till människor som hanterar dem eller kommer i kontakt med deras blod, kroppsvätskor eller avföring. Apkoppor kan också smitta från en människa till en annan genom direkt hudkontakt med utslag, blåsor eller sår. • Sexuell kontakt. Apkoppor kan överföras genom oralsex, analsex eller vaginalt sex med en infekterad person. Risken är högre om det finns sår eller skador på slemhinnorna i munnen, anus eller vagina. Användning av kondom och glidmedel kan minska risken men inte eliminera den helt. • Indirekt kontakt. Apkoppor kan spridas genom att röra vid föremål som har varit i kontakt med en infekterad person, till exempel kläder, sängkläder, handdukar eller leksaker. Viruspartiklar kan överleva på ytor i upp till 24 timmar. • Respiratoriska droppar. Apkoppor kan andas in genom luften när en infekterad person hostar, nyser eller pratar. Detta är dock ett mindre vanligt sätt att smittas eftersom viruset inte är så luftburet som andra sjukdomar som influensa eller covid-19.Det är viktigt att känna till hur apkoppor sprids för att kunna skydda sig själv och andra från att bli smittade. Om du tror att du har utsatts för apkoppor bör du kontakta en läkare så snart som möjligt för att få råd och behandling.


Vilka är symtomen och komplikationerna av mpox?
Apkoppor har en inkubationstid på mellan 5 och 21 dagar, vilket betyder att det kan ta så lång tid innan symtomen börjar visa sig efter att man har blivit smittad. Symtomen kan variera i svårighetsgrad och varaktighet beroende på personens ålder, hälsotillstånd och immunförsvar. De vanligaste symtomen är:


 • Feber. En hög kroppstemperatur på över 38 grader Celsius som varar i flera dagar. • Huvudvärk. En intensiv och ihållande smärta i huvudet som kan åtföljas av illamående och kräkningar. • Muskelvärk. En ömhet och stelhet i musklerna, särskilt i rygg, nacke och axlar. • Svullna lymfkörtlar. En förstoring och ömhet i lymfkörtlarna under käken, i armhålorna eller i ljumskarna. • Utslag. Ett rött och kliande utslag som börjar på ansiktet och sprider sig till resten av kroppen. Utslaget kan bestå av flera stadier: platta fläckar, upphöjda knölar, vätskefyllda blåsor och skorpor. • Blisters and sores. Blisters that break open and form ulcers or sores on the skin, mucous membranes or genitals. The sores can be painful and itchy and may ooze fluid or blood.Apkoppor kan leda till komplikationer som kan vara allvarliga eller till och med livshotande. Några av de möjliga komplikationerna är:


apkoppor män som har sex med män


apkoppor smitta via sexuella kontakter


apkoppor symptom och behandling


apkoppor utbrott i Europa


apkoppor riskgrupper och förebyggande åtgärder


apkoppor och hiv


apkoppor och covid-19


apkoppor och vaccination


apkoppor och resor till Afrika


apkoppor och djurkontakt


apkoppor och graviditet


apkoppor och amning


apkoppor och barn


apkoppor och äldre


apkoppor och immunbrist


apkoppor och hudutslag


apkoppor och feber


apkoppor och lymfkörtlar


apkoppor och könsorganen


apkoppor och analöppningen


apkoppor och sårskorpor


apkoppor och ärrbildning


apkoppor och smärtlindring


apkoppor och antibiotika


apkoppor och antivirala läkemedel


apkoppor och biverkningar


apkoppor och komplikationer


apkoppor och dödlighet


apkoppor och diagnos


apkoppor och provtagning


apkoppor och laboratorieanalys


apkoppor och smittspårning


apkoppor och anmälningsplikt


apkoppor och isolering


apkoppor och vårdpersonal


apkoppor och hygienrutiner


apkoppor och skyddsutrustning


apkoppor och information till patienter


apkoppor och information till partner


apkoppor och information till allmänheten


apkoppsvirus och dess egenskaper


apkopspsvirus och dess genetik


apkoppsvirus och dess ursprung


apkoppsvirus och dess spridning mellan djurarter


apkoppsvirus och dess spridning mellan människor


 • Ärrbildning. Ärr som bildas när såren läker och kan vara permanenta eller försvinna med tiden. Ärr kan påverka utseendet och självkänslan hos den drabbade personen.Sekundära infektioner. Bakteriella infektioner som uppstår när såren blir infekterade av andra mikroorganismer. Detta kan le ka risken för att få eller sprida apkoppor samt förbättra din hälsa och livskvalitet om du lever med sjukdomen.


Hur påverkar mpox homosexuella mäns hälsa och rättigheter?
Apkoppor är inte bara en fysisk sjukdom utan också en social och politisk fråga som påverkar homosexuella mäns hälsa och rättigheter på flera sätt. Några av de negativa effekterna är:


 • Fysisk och psykisk stress. Apkoppor kan orsaka fysisk smärta, obehag, ärrbildning och komplikationer som kan påverka din förmåga att arbeta, studera, träna eller njuta av livet. Apkoppor kan också orsaka psykisk stress, ångest, depression, skam, skuld och isolering. Du kan känna dig rädd för att bli smittad, smitta andra eller bli avvisad av din partner, familj, vänner eller samhälle. • Stigma och diskriminering. Apkoppor kan leda till stigma och diskriminering från andra människor som inte förstår eller accepterar din sjukdom eller din sexuella läggning. Du kan möta fördomar, trakasserier, hot, våld eller utestängning från hälsovård, utbildning, arbete eller sociala tjänster. Du kan också bli utsatt för falsk information, rykten eller myter om apkoppor och homosexualitet som kan skada din värdighet och integritet. • Kriminalisering av homosexualitet. Apkoppor kan användas som ett förevändning för att kriminalisera, förfölja eller bestraffa homosexuella män i länder där homosexualitet är olagligt eller tabu. Du kan riskera att bli arresterad, fängslad, torterad eller dödad på grund av din sexuella läggning eller din sjukdom. Du kan också bli nekad tillgång till rättvisa, skydd eller asyl om du är utsatt för brott eller övergrepp.Apkoppor är därför inte bara en medicinsk utmaning utan också en mänsklig rättighet som kräver respekt, skydd och stöd från alla aktörer i samhället.Vad kan du göra för att stödja homosexuella män som lever med mpox?
Om du vill hjälpa homosexuella män som lever med eller riskerar att få apkoppor finns det flera saker du kan göra. Några av dem är:


 • Utbilda dig själv och andra om apkoppor och homosexualitet. Lär dig mer om apkoppor och hur de sprids, förebyggs och behandlas. Lär dig också mer om homosexualitet och hur det är att vara homosexuell i olika kulturer och sammanhang. Dela din kunskap och erfarenhet med andra människor och motverka falsk information, fördomar eller diskriminering. • Respektera och skydda rättigheterna för HBTQ-personer. Behandla homosexuella män och andra HBTQ-personer med respekt, värdighet och jämlikhet. Stå upp för deras rättigheter att leva fritt, tryggt och hälsosamt utan att bli kriminaliserade, förföljda eller bestraffade på grund av deras sexuella läggning eller sjukdom. Stöd organisationer och initiativ som arbetar för att främja och försvara HBTQ-rättigheter. • Sök hjälp om du är drabbad av apkoppor eller diskriminering. Om du är homosexuell och har fått apkoppor eller utsatts för diskriminering på grund av din sexuella läggning eller sjukdom, sök hjälp från en läkare, en psykolog, en jurist eller en socialarbetare. Du kan också kontakta en HBTQ-organisation, en stödgrupp eller en vän som kan ge dig råd, stöd och vägledning.Genom att göra dessa saker kan du bidra till att skapa ett mer solidariskt, tolerant och inkluderande samhälle där homosexuella män som lever med apkoppor kan få den vård, det stöd och den respekt de förtjänar.


Slutsats
Apkoppor är en infektionssjukdom som kan smitta mellan djur och människor, särskilt genom sexuell kontakt. Homosexuella män och andra män som har sex med män är en grupp som har högre risk att få apkoppor på grund av deras sexuella beteende och exponering för viruset. Apkoppor kan orsaka symtom som feber, utslag, blåsor och sår på kroppen samt komplikationer som ärrbildning, sekundära infektioner, lunginflammation och hjärninflammation. Apkoppor kan också leda till fysisk och psykisk stress, stigma och diskriminering samt kriminalisering av homosexualitet i


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page